X
Dodawanie obiektów odbywa się
poprzez serwis główny Infoturystyka.pl Aby dodać obiekt przejdź dalej Dalej
Bazę noclegową dostarcza Serwis

Nagłowice

Urząd Gminy Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9
28-362 Nagłowice
W powiecie  jędrzejowskim, przy trasie z Jędrzejów -Katowice znajduje się wieś Nagłowice.

W powiecie  jędrzejowskim, przy trasie z Jędrzejów -Katowice znajduje się wieś Nagłowice. Jest to  dawna siedziba rodu Rejów, z którego pochodzi poeta - Mikołaj Rej z Nagłowic. Najwcześniejsze zapiski o Nagłowicach pochodzą z 1269 r - książę Bolesław nadał Sułkowi, wojewodzie krakowskiemu, trzy łany ziemi w Nagłowicach i Łączynie (gmina Raków).
W początku XV w. Nagłowice zmieniły właścicieli i przeszły  w posiadanie Reyów Wrszowców herbu Oksza. W 1410 r. (w bitwie pod Grunwaldem uczestniczył Jan Rey z Nagłowic)
Mikołaj Rej, jako spadkobierca  Nagłowic, gospodarował niezwykle sumiennie ? sadził lasy, zakładał pasieki. Dęby ?jak głosi legenda ? dotrwały do dziś. Skupował okoliczne  wsie, przyłączając je do swojej dziedziny, w 1554 r. założył miasto Okszę (Oksa).
Rej zmarł w 1569 r., pozostawiając cały majątek żonie. Zofia Kościeniówna z Sędziszowa przekazała Nagłowice dla synów ? Andrzeja, Mikołaja i Krzysztofa oraz córek ? Anny, Doroty, Bogumiły, Elżbiety i Barbary. Z trzech synów poety (wszyscy dziedziczyli na Nagłowicach) ? linie dwóch pierwszych, Mikołaja i Andrzeja przetrwały najdłużej, aż do XVIII w. Współcześni Rejowie są potomkami z linii Krzysztofa. 
W roku 1784 Nagłowice wraz z okolicznymi wioskami przeszły w ręce rodu Walewskich. Nowy właściciel, Kacper Walewski, zamieszkał w Nagłowicach. Wzniósł tutaj parterowy dwór, dwutraktowy, z mieszkalnym poddaszem, kryty gontem. Jego syn  Antoni, gubernator kielecki, otoczył dwór pięknym parkiem. Nagłowice, wraz z folwarkami: Słęcinem (Ślęcinem), Marianowem, Reyowcem i Kuźnicami, posiadały:  3 329 morgi ziemi, gorzelnię, tartak parowy i wodny, gonciarnię, smolarnię, hutę szklaną oraz pokłady kamienia wapiennego i torfu.  Kolejny właściciel Nagłowic ? Józef Kosicki, powiększył dwór, wystawił oficynę, wyremontował i uzupełnił budynki gospodarcze, uporządkował i powiększył już okazałe  gospodarstwo rybne. Będąc wykonawcą testamentu swej siostry ciotecznej ? Marii Michałowskiej ? ufundował w latach 1908?14, neogotycki kościół w Nagłowicach. 
Ostatni zarządcy majątku  z Kosickich sprzedali Nagłowice w 1914 r. księciu Januszowi Radziwiłłowi. W 1928 r. Nagłowice  otrzymał książę Michał Radziwiłł i połączył je ze swymi dobrami ? Oksą i Chyczą. W okresie międzywojennym wybudował duży pałac, który złączył z dworkiem Walewskich.
Po zakończeniu II wojny światowej majątek (ok. 270 ha) rozparcelowano. W latach 40. pałac zmienił właścicieli i przeszedł w posiadanie Związku Literatów Polskich. Literaci zarządzali nim do listopada 1945 r. W latach następnych znajdował się w pałacu  Dom Dziecka. W dawnym dworku Walewskich od 1969 do 1985 r. istniała Izba Pamięci Mikołaja Reja pod patronatem Państwowego Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.
Od września 1988 r. do dworku przeniesiono Gminną Bibliotekę Publiczną, która wraz ze stałą wystawą bibliograficzno-literacką, zapoznającą z życiem i twórczością Mikołaja Reja przyjęła nazwę Dworku Mikołaja Reja w Nagłowicach. Można tu się zapoznać się z życiem i twórczością pisarza. W dworku znajdują się m.in. Muzeum Mikołaja Reja, pokoje gościnne i punkt informacji turystycznej.