X
Dodawanie obiektów odbywa się
poprzez serwis główny Infoturystyka.pl Aby dodać obiekt przejdź dalej Dalej
Bazę noclegową dostarcza Serwis

Oblęgorek

ul. Aleja Lipowa 24
26-067 Oblęgorek
tel. +48 41 303 04 26
Wieś położona kilkanaście kilometrów od Kielc, na południowym stoku Baraniej Góry

Pierwsze wzmianki o wsi, położonej kilkanaście kilometrów od Kielc, na południowym stoku Baraniej Góry, pochodzą z XVI wieku, kiedy to jej zarządcą był Hieronim Odrowąż. Z czasem majątek zubożał i Odrowążowie w 1619 r. sprzedali Oblęgorek rodzinie Tarłów, która wkrótce wzniosła swoją piękna siedzibę w pobliskim Podzamczu Piekoszowskim. Po powstaniu listopadowym majątek został skonfiskowany  i przekazany w dzierżawę dla rodziny Tarłów. Hrabia Henryk Tarło, po zniszczeniu dwory w wyniku pożaru (w Chełmcach), do Oblęgorka w 1853 r. przeniósł swoją siedzibę. Przy starym dworze założył  wspaniały park w stylu angielskim i oczyścił okoliczne źródła z niezwykle bogata w minerały wodą. Wdowa po Henryku, hrabina Leontyna z Sieroszewskich, nie była w stanie zarzadzac majatkiem popadającym w coraz większe zadłużenie.  Ustanowiła prawnym opiekunem rejenta Mieczysława Halika z Kielc. Ten jednak sprytem i podstępem doprowadził do tego, że wdowa została zmuszona do sprzedania mu Oblęgorka. Nastąpiło to w 1883 r. Wkrótce również Halik zaczął mieć kłopoty finansowe, ponieważ jego rodzony brat, nie potrafił właściwie  zarządzać majątkiem.
W 1895 r. do dworu dobudowano budynek myśliwski zwany ?Halikówką?. Popadający w kłopoty właściciel zaczął rozglądać się za chętnym do kupna  majątku Oblęgorek. Na wieść o tym, że Komitet Sienkiewiczowski szuka majątku, który chciałby przekazać pisarzowi w darze od Narodu z okazji jubileuszu pracy artystycznej, Halik zaproponował swój zadłużony i podupadły majatek. Przedstawiciele Komitetu uznali tę propozycję za niezwykle dobrą. W 1900 r. zakupiono majatek co uwieczniło podpisanie w Kielcach aktu notarialnego. Koszt zakupu wynosił: 51 249 rubli i 59 kopiejek. Z nadwyżki pozostałej po składce ok. 20 tys. rubli, dobudowano do dworu część pałacową. Powstał budynek z okrągłą wieżą, na szczycie której umieszczono rzeźbę husarza w hełmie i ze skrzydłami. Akt notarialny wręczono Henrykowi Sienkiewiczowi 22 XII 1900 r. Pisarz zjawił się w Oblęgorku na stałe 9 VI 1902 r.

Początkowo miał tu letnią rezydencję, z czasem jednak bywał coraz częściej. Często udawał się do sąsiedniego Promnika na polowania, organizowane przez Adama Popławskiego, który administrował gospodarstwem pisarza. 
W Oblęgorku powstały niektóre z utworów pisarza: nowela Dwie Łąki, powieści Na polu chwały,  W pustyni i w puszczy (1911), a także duże fragmenty niedokończonych Legionów.

W sierpniu 1914 r. Henryk Sienkiewicz opuścił Oblęgorek na zawsze. Po jego  śmierci, do 1944 r., mieszkała tu jego żona i syn. Po II wojnie światowej pałac popadł w ruinę i wówczas rodzina pisarza podjęła decyzję przekazania obiektu na muzealną placówkę biograficzną. 26 X 1958 r. otwarto Muzeum Henryka Sienkiewicza, które jest obecnie oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. Pierwszym kustoszem była żona Henryka Józefa ? Zuzanna Sienkiewiczowa, która przebywała w Oblęgorku do 1982 r. Do dzisiaj obok pałacu mieszka prawnuk Sienkiewicza, Jerzy.
cudowne.?