X
Dodawanie obiektów odbywa się
poprzez serwis główny Infoturystyka.pl Aby dodać obiekt przejdź dalej Dalej
Bazę noclegową dostarcza Serwis

Opatów

IT w Opatowie
pl. Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
tel. +48 15 868 13 01
Początki miejscowości Opatów do dziś jest niezbadaną  zagadką.

Początki miejscowości Opatów do dziś jest niezbadaną  zagadką. Prace geologiczne  pokazały, że wczesny Opatów (nazywany Żmigrodem) znajdował się na wzgórzu obok obecnego  klasztoru  OO. Bernardynów. W pobliżu znajdują się tu wzgórza: Zamczysko oraz większe  ? Grodzisko. Jan Długosz w Liber Benficiorum wspominał o opatowskim zamku popadającym w ruine. W 1232 r. Opatów przeszedł we własność biskupów lubuskich. Na początku XIV w. bp lubuski Stefan II przeniósł miasto na teren obok kolegiaty św. Marcina, lepszy  dla rozbudowy miejscowości. W taki sposób powstało Nowe Miasto, nazwane w dokumencie Łokietka z 1328 roku. ?oppidium Magnum Oppathov?.
Rok 1502 był niezwykle tragiczny w dziejach Opatowa , kiedy to najazd Tatarów doprowadził do prawie całkowitego zniszczenia zabudowy i wyludnienia miasta i okolicy. Skłoniło to biskupów lubuskich do sprzedania miasta w 1514 r. Krzysztofowi Szydłowieckiemu, który je odbudował i ogrodził murami miejskimi i czterema bramami: Krakowską, Sandomierską, Lubelską i Warszawską. Ta ostatnia istnieje do dziś.
W rynku znajduje się wejście do Podziemnej  Trasy Turystycznej, która powstała z połączenia piwnic pracowicie przez lata budowanych w skale lessowej przez opatowskich kupców.
W Opatowie warto zobaczyć: Bramę Warszawską, kolegiatę św. Marcina z pozostałościami romańskimi i płaskorzeźbą zwaną ?lamentem opatowskim?, przedstawiającą rozpacz po śmierci kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, kościół i klasztor bernardynów oraz rynek z pięknym ratuszem i pomnikiem upamiętniającym śmierć pułkownika Ludwika ?Topora? Zwierzdowskiego, który był jednym z dowódców oddziałów powstańczych podczas powstania styczniowego.
 Podczas drugiej bitwy o Opatów oddziały powstańcze poniosły klęskę i musiały wycofać się z miasta. Ludwik Zwierzdowski, ranny podczas walki, ukrywał się w majątku Kosowice. Kiedy w chłopskim przebraniu wyruszył na poszukiwanie gen. Hauke Bosaka, został zatrzymany przez Kozaków i przewieziony do Opatowa. Tam rozpoznano go i skazano na śmierć.